TERAPIE EFT

 

 

Osoba přichází s problémem, který chce řešit - např. může mít z něčeho strach, fyzické bolesti a nebo se mu nedávno přihodila nějaká událost, s kterou se nemůže vyrovnat (např. změna zaměstnání, rozchod s partnerem, problémy s dětmi, rodiči, s partnerem....).  Občas se stane, že problém (např. snížené sebevědomí) je způsoben více příčinami, proto je u vážnějších problémů třeba více sezení. Osoba si sama určuje, co sdělí terapeutovi, má nad svým chováním kontrolu. Některé táhlé potíže se dají vyřešit i během jednoho sezení i když se pracuje s akupunkturními body,

není třeba žádných jehel, proces je naprosto bez bolesti.

 

Většinou řešené situace, s kterými se nemůžete vyrovnat:

- strach (z výšek, z myší, z partnera, z matky...........),

- deprese, stres, nenávist, odpor, traumata, nehody, úmrtí blízkých osob,

- rozchod s partnerem,

- nemůžete si najít partnera, stále mám stejný typ partnera (alkoholik, žárlivec, majetnický, zlý, ........)

- máte malé sebevědomí, neumíte se prosadit, máte strach mluvit před lidmi..............,

- děti mají problémy s učením (nechuť se učit, různé poruchy učení........),

- různé fyzické problémy, bolesti a nemoci...........