Gel LASOCARE

Gel LASOCARE Terapeutické lasery nízkého výkonu dosáhly v kosmetologii pozoruhodného rozšíření. Díky nedostatečné informovanosti je však celá široká paleta možných aplikací kosmetického laseru využívána z pouhých 30%. Laser je většinou používán k hojení a regeneraci drobných jizev, ošetření oparů herpes simplex a herpes labialis, pokud je nasazen k prevenci tvorby vrásek, pak většinou bez přípravy pleťového povrchu a bez doprovodu nezbytných podpůrných postupů. O těch skutečně smysluplných objevech a nejmodernějších lasocarových postupech však kolují většinou dohady a představy, které zde uvedeme na pravou míru:
Ozáření tkáně laserovým paprskem vede mj. k pronikavému zkvalitnění energetických a regulativních buněčných funkcí. Takto zvýšená látková výměna, způsobená zlepšením funkce povrchové struktury buněk, však také vede k přechodným nedostatkům v jejich zásobování.
Velmi citelná je zejména vyšší spotřeba kyslíku, vedoucí k jeho nedostatku. Tím je omlazovací účinek laserové terapie citelně zpomalován. Na rozdíl od tradičního použití laseru k podpoře regeneračního a stimulačního účinku, využívají nově vyvinuté lasocarové metody kombinačního účinku laserového světla a fotocitlivých enzymatických komplexů k transportu atomů kyslíku do oblastí se zvýšenou dýchací aktivitou. Přitom není ani tak důležitý výkon použitého laseru, jako spíše jeho vlnová délka (barva).
Gel LASOCARE Ústředním prvkem uvedené metody je gel, obsahující mj. účinné složky laktoferrin a laktoperoxidázu, získávané z mléka. V medicíně jsou známy pro své blahodárné účinky na zanícené sliznice, nebo jako součást preparátů, nanášených na popálené oblasti kůže. Bezesporu nejzajímavější je však působení tohoto enzymatického systému, vmasírovaného do hloubky pleťových pórů a aktivovaného krátkým ozářením laserovým paprskem přesně stanovené vlnové délky.
Laktoferrin je látka opticky aktivní a vyznačuje se dvěma pozoruhodnými vlastnostmi.
První je schopnost předat pohlcenou světelnou energii své nerozlučné průvodkyni laktoperoxidáze. Ta se pomocí takto získané energie rozštěpí za vzniku vody, oxidu uhličitého a kyslíku. Právě včas, neboť jedna část kyslíku je buňkami dychtivě absorbována, druhá část prokysličuje povrch buněčných vrstev a zabraňuje tak rozšiřování mikrobiálních kultur.
Druhou, neméně zajímavou vlastností laktoferrinu je jeho hlad po iontech železa. Protože jsou stopy železa ve zbytcích produktů mazových žláz životně významnou složkou potravy všudypřítomných bakterií, způsobí přítomnost laktoferrinu zablokování železnatých iontů a tím postupné a trvalé vymizení bakterií.

Z popsaného mechanismu vidíme zřetelně oba nejdůležitější účinky metody LASOCARE®

  • v první fázi dochází k vydatnému a velmi přesně cílenému prokysličení buněčných struktur v hloubce pórů a tím k účinnému omlazení pleti. Subjektivně je tento účinek vnímán jako pocit svěžesti, dýchající a na omak hebké pleti. Drobné vrásky jsou vyhlazeny, pleť jemně vypnuta.
  • ve fázi druhé je ochranný film pleti postupně a dlouhodobě zbaven bakteriální populace jak na povrchu, tak i v hloubce pórů. To vede k elegantnímu, velmi šetrnému a dosud patrně nejúčinějšímu vyčištění pleti, jakého je v současné době možno dosáhnout. Použitá metoda je totiž plně v souladu s přirozenými funkcemi organismu a nezpůsobuje sekundární alergické reakce, jak je známe z denní praxe.

Kdy používat LASOCARE®?

LASOCARE® aplikujeme u klientek, u nichž se projevuje sklon k tvorbě vrásek, nevyrovnanému vyživování povrchu pleti a zejména k zanášení pórů a projevům tzv. nečisté pleti.
Praktické provedení metody LASOCARE® představuje doplnění pracovní metody kosmetičky, tedy žádnou změnu dosavadních postupů a zvyklostí. Aplikaci metody LASOCARE® je proto možno vsunout do jakéhokoli pracovního postupu ošetření pleti.

Jak používat LASOCARE®?

Na počátku, jako vždy, provedeme očištění povrchu některou z běžných metod, odpovídající stupni znečištění pleti. Na takto připravený odmaštěný povrch naneseme tenký film gelu LASOCARE® a bezprostředně poté jej aktivujeme laserem přesně stanovené vlnové délky. V kosmetologickém ošetření pak pokračujeme obvyklým způsobem. Doby osvitu laserem se pohybují okolo šesti až osmi minut. Aktivace poskytne optickému systému gelu dostatek počáteční energie. Od tohoto okamžiku je třeba dodávat pleti pravidelně čerstvý gel v rámci pravidelné každovečerní péče. V případě, že bude přísun gelu přerušen na více, než 24 hodin, je nutná opětovná aktivace vhodným laserem. Klientka si proto tubičku gelu s obsahem ca 12,8 ml zakoupí a odnese domů. Uvedené množství gelu pak v závislosti na stavu pleti vystačí na přibližně třicet dva dnů velmi kvalitní domácí péče. Po vypotřebování gelu začíná regenerační cyklus znovu návštěvou kosmetického salonu a novou aktivací laserovým paprskem.
Zkušenosti ukazují, že klientky oceňují pocit svěžesti, prokysličení a zejména jemnou tonizaci pleti, která se markantně projevuje na vyhlazení jemných vrásek a nerovností.

 


TOPlist

Copyright © 2008 Medistellsar