Hloubkové čištění

 

Ruším a odpojuji veškeré mé negativní programy, závislosti a programy na vytváření těchto programů, veškerá má negativní napojení, a veškerá má psychická zranění, entity a program na přitahování entit, veškerá má prokletí, uhranutí, uřknutí, zařeknutí, účinky černé magie, veškeré mé sliby, smlouvy, úmluvy a závazky a jejich veškeré pečetě ze všech současných, minulých a budoucích i paralelních životů, ze všech dimenzí a časoprostorů.

Ruším také veškeré důvody a příčiny, které k nim vedly a veškeré následky a důsledky, které z nich plynou a to ve všech životech a dimenzích.

Ruším a odpojuji i veškeré jejich neaktivní i aktivní spouštěče a spouštěče spouštěčů, všechny cykly a zacyklení, virové programy, kopie, návratové programy, pojistky a pojistky pojistek a to do nejvyšší úrovně, a to ve všech časoprostorech a dimenzích.

Ruším také vše za všemi ochranami, ve všech vrstvách a discích vědomí, v celé mé rodině a ve všech mých rodových liniích.

Ruším také to, co sama nedovoluji vyčistit a veškeré důvody a příčiny, proč to nedovoluji vyčistit. Vše zrušené a odpojené pouštím do světla zpět ke Zdroji jediné lásky.

Díry po zrušených programech nahrazuji láskou a světlem.

Ruším veškeré důvody a příčiny, které brání přijmutí těchto nových světelných energií lásky.

Vše harmonizuji.
Od nynějška je má celistvá bytost napojena pouze na pozitivní energie, světlo a lásku.

Děkuji. Já jsem nekonečný klid a mír.
AMEN