Čakry

Slovo čakra pochází ze sánskrtu a znamená kolo nebo disk. Hinduistické texty, zabývající se prouděním energie v lidském těle, používají tento výraz pro centra v našem těle, která mají schopnost přijímat energii, určitým způsobem ji přetvářet a opět vyzařovat. Čakry nestojí samostatně, navzájem odděleny, naopak jsou propojeny sítí "kanálů", takže kvalita fungování jedné z čaker se nutně odrazí i na ostatních.

Tradičně se uvádí SEDM HLAVNÍCH ČAKER, umístěných nad sebou ve středu trupu. Zobrazují se jako lotosové květy, z nichž každý rezonuje o jiných frekvencích a odpovídá určité barvě duhy. Dále je pak 40 čaker vedlejších a ostatní ( cca 88 000 ) jsou menšího významu. Jednotlivé čakry se otáčejí buď doleva nebo doprava.  

Čakry jsou psychická centra v těle, která jsou neustále aktivní bez ohledu na to, jestli si je uvědomujeme nebo ne. Prochází jimi energie, která ovlivňuje lidskou psychiku. Moderní biologie vysvětluje její působení jako chemické změny způsobené endokrinními žlázami, jejichž sekrety se přímo a neustále vyplavují do krevního oběhu. Dávní filozofové východu připisovali tyto změny pěti základním tattvám neboli elementům - Zemi, Ohni, Vzduchu a Éteru (Akáša). Tyto elementy jsou v neustálém pohybu a jsou v souladu s rytmy našeho těla. Čakry ve tvaru lotosového květu, s rozličným počtem okvětních lístků jsou jakoby navlečeny na osu páteře.
                               
Čakry jsou spojeny mezi sebou astrálními (energetickými) kanály - nádí:

SUŠUMNA - centrální - ve kterém se zvedá Kundaliní - odpovídá za budoucnost
IDA - vlevo - měsíční kanál s chladnou ženskou energií, odpovídá za minulost a emoce
PINGALA - v pravo - sluneční kanál, s horkou mužskou energií, odpovídá za budoucnost, talent a fyzické zdravíSEDM HLAVNÍCH ČAKER - OBLAST, KTEROU VYŽIVUJÍ


SAHASRARA - korunní čakra, čakra pupku - duchovní kvality, spojení s          makrokosmem

ADŹŃA - čakra čela, vnitřní oko moudrosti - myšlení, stav očí, horní části hlavy a horní čelisti

VIŠUDDHA - krční čakra, komunikační centrum - spodní částí hlavy a horní dýchací ústrojí

ANAHATA - čakra srdce, srdeční centrum - kvalita krve a kůže a oblast                hrudního koše

MANIPURA - čakra solar - plexus, čakra pupku - trávicí ústrojí a orgány s trávením spojené

SVADHISTHANA - sakrální čakra, centrum kříž - oblast podbřišku genitálie a sexualita

MULADHARA - základní čakra, čakra kořene - fyzické tělo, kosti a svaly a krvetvorba

Každá hlavní čakra má v sobě zakódován určitý program (který je u každého jedince jiný) a je-li čakra zablokována, tak nemůžeme být v harmonii ani s okolím, ani v sobě samém. Je-li některá z hlavních čaker zablokována, tak nemůže nic přijímat, ani nic vyjadřovat. Proto se budeme našim hlavním čakrám věnovat a pracovat na nich různými způsoby. Budeme se snažit dosáhnout jejich co nejlepší funkčnosti a otevřenosti. Tím také můžeme dosáhnout harmonie na všech námi dostupných úrovních. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost své srdeční čakře!