VČELÍ MED KONKURUJE ANTIBIOTIKŮM

Narůstající výskyt rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům nás nutí stále častěji zamýšlet se nad možnostmi léčby bakteriálních infekcí. Rezistence není způsobena jen nadměrným (a často zbytečným) používáním antibiotik, ale také
schopností patogenů agregovat do komplexu nazývaného biofilm, který léčení infekce dále komplikuje.  Zvýšená pozornost
je věnována hlavně nozokomiálním patogenům, jako jsou methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus(MRSA), multirezis-
tentní kmen Salmonellaspp., Pseudomonas aureginosa, gentamicin-rezistentní Escherichia colia Klebsiella spp.

Realizované klinické studie ukazují, že účinnou alternativou antibiotické léčby by mohla být tzv. apiterapie, a to konkrétně
použití medu pro hojení chronických ran, jako jsou bércové vředy, proleženiny či komplikovaně se hojící operační a další rá-
ny. Pro tyto účely se v klinické praxi používá patentovaný medicínský med (MedihoneyTM), což je směs dvou druhů medu
z Austrálie a Nového Zélandu obsahující glukózooxidázu a bioaktivní složky z keříku manuka. Směs prochází tzv. gama ra-
diací, která ničí spory anaerobní bakterie Clostridium spp., jež mohou být sporadicky v medu přítomny.
Oproti antibiotikům, která atakují bakteriální stěnu nebo inhibují nitrobuněčný metabolismus, má med vysokou schopnost
pohlcovat vlhkost z okolního prostředí. Tím dehydratuje bakterie.

Vysoký obsah cukru navíc zabraňuje růstu mikroorganismů. Med dále obsahuje malé množství peroxidu vodíku, který pomáhá při
procesu hojení. Doposud se nepodařilo identifikovat látku, která způsobuje výrazný antimikrobiální účinek medu, avšak bylo prokázáno, že metylglyoxal, jehož zastoupení v manuka medech je výrazně vyšší v porovnání s medy z jiných rostlin, je schopný inhibovat růst bakterií Staphylococcus aureus a Escherichia coli. Manuka med je také vysoce efektivní vůči patogenům, jako jsou např. MRSA, vankomycin-rezistentní enterokoky a Campylobacter spp. Je však neúčinný vůči Candida albicansa Seratia mercescens. Med má také protizánětlivé účinky, stimuluje imunitní funkce a protinádorové aktivity, eliminuje buněčný odpad a redukuje pach.

Dosud není objasněn přesný mechanismus antimikrobiálního účinku medu ani mechanismus, jakým med urychluje proces
hojení ran. Jeho nespornou výhodou je však to, že patogenní bakterie se nemohou vůči bioaktivním složkám medu stát
rezistentními. Protože se ale jedná o přírodní produkt, může být med (kromě výše zmíněných spor bakterií) také zdrojem
alergenů, které mohou negativně ovlivnit jeho použití.

Zdroj: Ing. Juraj Majtán, Ph.D.:
Apiterapia – úloha medu v procese
hojenie chronických rán. Epidemiologie,
mikrobiologie, imunologie, srpen 2009
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz