Vesmírné zákony

Vesmírné zákony jsou podle mého názoru zásady, které by měl každý dodržovat a respektovat je.

 

Výňatky duchovních zákonů podle knihy Kurta Teppenweina Duchovní zákony:

Zákon Lásky

Zákon harmonie

Zákon evoluce

Zákon shodnosti

Zákon energie

Zákon vibrací

Zákon polarity

Zákon rytmu

Zákon rezonance

Zákon reality

Zákon příčin a důsledků

Zákon hojnosti

Zákon blahobytu

Zákon úspěchu

Zákon učení

Zákon proměny

Zákon svobody

Zákon myšlení

Zákon imaginace

Zákon víry

Zákon díkuvzdání

Zákon štěstí

Zákon osudu

Zákon požehnání

Zákon milosti