Zákon štěstí

Z toho, co můžeme mít ve vnějším světě, nás nic neudělá šťastnými. Štěstí nelze vlastnit. Šťastný může člověk pouze být. Dokud hledám štěstí venku, bude moje hledání marné. Štěstí mohu nalézt pouze v sobě. Štěstí v sobě najdu, když životu takovému, jaký je, řeknu bezpodmínečné „ano". Kdykoliv mám nějaké trápení, znamená to, že jsem někde v něčem životu odporoval. A jenom já to mohu změnit. Když nečiním své štěstí závislé na okolnostech kolem sebe, mohu si je vzít všude s sebou a mohu být šťastný v každé situaci.

Jenže my bohužel činíme své štěstí závislé na okolnostech, a to velmi brzy. Malé dítě si myslí: Až budu chodit do školky a hrát si denně s ostatními dětmi, budu šťastný. Když k tomu dojde, říká si : Až budu velký a budu smět do školy, budu šťastný.

Po několika letech změní mínění: Až budu mít konečně školu za sebou, pak budu vážně šťastný. Potom vstoupí do zaměstnání a tak to jde dál a dál… Jednou ten „malý chlapec“ zestárne, ale šťastný nebude. Nechal uplynout život čekáním na štěstí, aníž by je nalezl.

Vy ale můžete v tomto okamžiku začít být šťastní, když svému životu, takovému, jaký je, řeknete bezpodmínečné „ano“! To neznamená, že takový musí zůstat, máte přece kdykoliv možnost svůj život od základu změnit. Nepodmiňujte už své štěstí dosažením nějakého cíle! Být šťastný ve skutečnosti znamená být sám se sebou a s životem v harmonii, optimálně využít místo, na němž stojím, a prožít plně každý okamžik. Tak řadím jeden naplněný okamžik k druhému, až je z toho naplněný život – a já jsem šťastný.