REIKI


 CO JE REIKI?
    Reiki je v překladu univerzální životodárná energie, stejně jako u Indů prána nebo v Číně čchi. Slovo Reiki je vlastně složeninou dvou japonských výrazů, kdy slovo Rei by se dalo přeložit jako „vesmírná inteligence“, „či universální duchovní moudrost“ a Ki, které znamená „energie“.
    Reiki má svou vlastní moudrost. Stačí položit na klienta ruce a energie reiki si najde svou cestu tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. Reiki je řízena Vyšší silou a proto je také možno při léčení pocítit přítomnost světelných bytostí, které nás při léčení vedou. Protože je reiki láskou, nemůže nikdy ublížit. Také se nemůžeme při předávání energeticky vyčerpat, protože námi energie jen prochází. A tím, že prochází, vlastně pomáhá i nám, nejen klientovi.


JAK REIKI POMÁHÁ?
    Naším tělem procházejí energetické dráhy – meridiány a máme i energetická centra – čakry. Reiki pomáhá při odstraňování bloků na těchto meridiánech či čakrách i jednotlivých orgánech. Žák může tyto bloky pociťovat jako chlad nebo brnění v rukou. Tím, že se tyto dráhy uvolní, dochází ke zlepšenému zásobování určité oblasti těla energií, která může opět volně proudit. Reiki si vždy sama najde v těle místo, které potřebuje energii nejvíce. Reiki pomáhá také tak, že odstraní jemně a pozvolna příčinu nemoci. A když je odstraněna příčina, zmizí i následek – nemoc.
    Reiki je pro každého – každý se může naučit s touto vesmírnou láskyplnou energií zacházet. Každý ucítí její proudění. Lze pomáhat ostatním i sobě, celým skupinám lidí nebo celým oblastem, ba i celé planetě Zemi. Někdo potřebuje reiki hlavně pro sebe, pro svůj duchovní růst a někdo hlavně pro druhé.Abychom mohli reiki prakticky používat pro sebe či pro druhé, je třeba otevřít určité oblasti našeho těla a naší duše. Toto otevírání se děje zasvěcením.

 

CO JE ZASVĚCENÍ DO REIKI?
    Při zasvěcení jde o to, uvolnit pro energii průchod horními čakrami a odstranit případné bloky na cestě. Může se stát, že mají žáci při tomto obřadu různé vize, vnímají světelné bytosti, vidí barvy nebo různými způsoby mohou reagovat na odstranění případných bloků. Všechno, co probíhá, je ku prospěchu žáka.


STUPNĚ REIKI 

    Reiki má několik stupňů. Do prvního stupně může být zasvěcený každý. Až na pár vyjímek. U dalších stupňů záleží na duchovní zralosti jedince. Rozmězí zasvěcení je také různé. Obecně se doporučuje zasvěcení do druhého stupně až po jednom měsíci.

 

I. STUPEŇ - PRAKTIKANT

    Při zasvěcení do prvního stupně se naučíme jak léčit sebe a ostatní. Naučíme se harmonizovat čakry. Základní práci s kyvadlem. Naučíme se jak meditovat. Povíme si o vesmírných zákonech. Tento jednodenní intenzivní kurz nás naučí jak se změnit k lepšímu.

 

II. STUPEŇ - TERAPEUT

    Po tomto zasvěcení budete schopni dávat energii sebě i ostatním na dálku, v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti. Dostanete tři symboly, díky kterým budete schopni odstranovat různé bloky, které vás omezují ve vašem životě. Léčením na dálku se velmi zkrátí doba působení. Mnozí tvrdí, že intenzita je mnohem silnější jak u osobního léčení.

 

ROZŠÍŘENÝ SYSTÉM REIKI

Tento systém se rozšiřuje o linie Reiki - Karuna Ki - Tera Mai - Tibetan reiki. S těmito liniemi můžete mnohem silněji působit na různé bloky, karmické zátěže, emocionální  a fyzické problémy. Čistění prostoru a různých věcí. Nabíjení minerálů.

 

III. STUPEŇ - MISTR

- stanete se Mistrem Reiki.

 

III. STUPEŇ - MISTR/UČITEL

- stanete se Mistrem/učitelem Reiki. Budete schopni zasvěcovat ostatní do Reiki.