SHAMBALLA 1024

 Shamballa 1024 je dar Mistra Saint Germaina planetě Zemi a jejím obyvatelům. Mistr Saint Germain poskytl poznání celistvé metody s více informacemi než vyučoval dr. Mikao Usui v Reiki systému. Shamballa 1024 je více než jen další energetický systém. Díky těmto vyšším energiím se urychluje rozšíření našeho vědomí. Energie Shamballa 1024 nazýváme také multidimenzionální – celistvé.

Jde o sloučení několika typů energií:
1. Univerzální životní energie – reiki
2. Energie Světla v našem duchovním srdci – energie naší „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“
3. Energie Nanebevzatých Mistrů – (spojitost našeho multidimenzionálního aspektu).

Shamballa 1O24 je označována jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti. Objevujeme svět, který jsme předtím neznali. Začínáme rozumět a cítit, že nám synchronicita ukazuje, že všechno je spolu propojeno. Tím dostáváme hluboké poznání o dalších částech jak nás samých, tak ostatních lidí – všude je potřebná láska, léčení a integrita. Shamballa nám pomůže milovat, léčit a integrovat takové, jací jsme. Toto nové pochopení nás otevře novým formám našeho bytí, včetně našich minulých životů, vývoje naší intuice, energetických spojení, práce s našimi průvodci, anděly a pomocníky, kteří nás milují a ochraňují. Otevíráme se hluboké lásce planetě Zemi a smyslu pro partnerství.

Shamballa je nazývána multidimenzionální, protože celistvost znamená léčení nás samotných. Vše je Jednota. Systém Shamballa 1024 obsahuje 1024 „symbolů“, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech a jsou předávány telepaticky prostřednictvím čtyř levelů. Samotné symboly se nevyučují, ale tím, že jsou předány telepaticky, nedochází k jejich komoleninám a každý obdrží stejné zasvěcení. Technika léčení pomocí Shamballa 1024 je velmi jednoduchá, samotná terapie trvá pouze pár minut. Systém je určen zejména k léčení těch, kteří vibrují ve vyšších energetických spektrech.

Shamballa 1024 je vysoko vibrační bezsymbolová linie reiki (nástupce symbolové Shamballa MDH), je v současnosti považována za jednu z nejsilnějších linií. Je to multidimenzionální léčení, léčí na všech úrovních, její použití je rychlejší a silnější, účinnější. Působí i na nemoci, které jsou v Usui reiki považovány za nevyléčitelné, protože Usui na ně nestačí. Ale i tady je samozřejmě respektován zákon karmy a stadium nemoci.

Každý level obsahuje 256 „symbolů“, které se přenáší do aury telepaticky zasvěcením. Při terapii se aktivuje ten stupeň, do kterého jste zasvěceni a ta úroveň, kterou je klient schopný přijmout. Kromě léčení atd. je právě Shamballa 1024 jednou z účinných metod k duchovnímu vzrůstu a přeměny na krystalickou mřížku a aktivaci kompletní DNA.

Level 1 + level 2
předpoklad pro zasvěcení : Usui reiki 2. stupeň. Jedno zasvěcení slučuje první dva stupně Shamballa 1024, úvod do linie, kontaktní ošetření + vysílání na dálku, země Agartha, Nanebevzatí Mistři. Zasvěcení na dálku, manuál a certifikát emailem.

 

 

Level 3
Pokračování předcházejících levelů. Učení Fialového plamene + Metatronova afirmace. Zasvěcení na dálku, manuál a certifikát emailem.
 

 

Level 4 Mistr/učitel
Předpoklad pro zasvěcení: Mistr učitel Usui reiki+Mistr v dalším systému.
Level 4 obsahuje komplet 1024 „symbolů“, důraz kladen na „Mistrovský výcvik“, tedy nejen jak provádět zasvěcení, další techniky jak působit na sebe a sami se znovu přezasvěcovat, ale obdržíte také vibrační tabulku Shamballa 1024 s návodem, jak zjišťovat vibrační úroveň klientů při terapii a pro zasvěcování a jak podle toho postupovat