MODLITBA ZA VNITŘNÍ UZDRAVENÍ

 

Ježíši, prosím tě, vstup do mého srdce a dotkni se životních zkušeností, které potřebují být uzdraveny. Znáš mne mnohem lépe, než se znám sám. Přines svou lásku do každého zákoutí mého srdce. Kdekoliv objevíš zraněné dítě, dotkni se ho, utěš a osvoboď ho. Projdi celým mým životem až do okamžiku mého početí. Očisti mé tělo a osvoboď mne od věcí, které mohly zapříčinit negativní vliv v daném okamžiku. Požehnej mě, když jsem byl utvářen v mateřském lůně, a odstraň všechny překážky, které mne ovlivnily během měsíců těhotenství.

 

Daruj mi hlubokou touhu znovu se narodit a uzdrav jakékoliv tělesné nebo emocionální trauma, které mi ublížilo během porodu. Děkuji ti Pane, že jsi byl tehdy přítomný, abys mě přijal do rukou v okamžiku porodu, abys mě  přivítal tady na této zemi a ujistil, že mě nikdy nezklameš a neopustíš.

 

Prosím tě Ježíši, obklop mé rané dětství svým světlem a dotkni se těch vzpomínek, které mi brání být svobodným. Pokud jsem potřeboval více mateřské lásky, pošli mi svou matku, Marii, aby doplnila to, čeho se nedostávalo. Požádej ji, aby mě pevně držela, aby mě políbila a vyprávěla mi příběhy naplnila mé prázdné oblasti, které potřebují útěchu a teplo a které může dát jenom matka.

 

Možná jsem se v nitru cítil okraden o otcovskou lásku. Pane, ať mohu svobodně zvolat „Abba, tatínku“ každou částí svého bytí. Pokud jsem potřeboval více otcovské lásky a bezpečí, ujisti mě, že jsem byl chtěný a hluboce milovaný. Prosím tě, drž mě, abych cítil tvé silné a ochraňující paže. Daruj mi obnovenou důvěru a odvahu čelit těžkostem tohoto světa, protože vím, že mě tvá otcovská láska bude podepírat, pokud bych klopýtl nebo upadl.

 

Pane projdi celým mým životem a utěš mě tam, kde druzí nebyli laskaví. Uzdrav rány sporů, které mě zneklidnily, uzavíraly do sebe a vytvořily bariéry vůči druhým. Pokud jsem se cítil osamělý, zapomenutý a lidmi odmítnutý, daruj mi skrze uzdravující lásku nový pocit hodnoty.

 

Lidé mě odmítali, pomlouvali mě, když jsem byl nevinný, byl jsem smutný a mrzutý. Ó Pane přijď a uzdrav mě. Předkládám ti své nutkavé zlozvyky a mé staré já, umyj a očisti mě, ó Pane.

 

Ježíši, dávám ti sebe sama, tělo, mysl a ducha a děkuji ti, že mě celého uzdravuješ. Děkuji ti Pane.

 

 

Zdroj: indický katolický kněz, P.James Maniackal – 33 charismatických modliteb